Jdi na obsah Jdi na menu
 


Shagya arab

9. 1. 2013

 

Historie vzniku:

  vyzeh-sh.jpg Shagya arab vděčí za svůj vznik armádě, resp. hřebčínům rakousko-uherské monarchie. V evropských podmínkách se postupem času podařilo vyšlechtit na základě arabského plnokrevníka koně ušlechtilého, tvrdého a vytrvalého. Cílem selekce bylo dosažení větší velikosti koně, jeho rámce, síly kostry a jezditelnosti tak, aby mohl splňovat jak nároky kavalerie, tak i obyčejných rolníků. V dobách rakouska uherska byl označován jako ORIENTÁLNÍ POLOKREVNÍK.

   V meziválečném čase se poptávka po koních začala snižovat - přišel čas mechanizace, armáda již koně přestala potřebovat. Po 2. světové válce se v západních zemích  (Německo, Švýcarsko, Rakousko, Dánsko) začaly formovat první svazy pro chov Shagya-araba. Hlavním cílem bylo zachování cenného dědictví chovu arabských koní bývalých rakousko-uherských hřebčínů.  K uznání čistokrevnosti Shagya-araba bylo zapotřebí souhlasu světové organizace pro chov arabských plnokrevníků (WAHO). V roce 1978 proběhla v Hamburku světová konference, během níž bylo prostudováno 200 rodokmenů koní Shagya-arab. Poté byl Shagya-arab vyhlášen za speciální čistokrevné arabské plemeno. Tímto rozhodnutí zaniklo dlouho používané označení " o r. 1/2 (orientální polokrevník)" a vznikl samostatný a čistokrevný Shagya-arab.

    V roce 1993 vznikl Svaz chovatelů Shagya-araba v České Republice. Dne 14. května 1994 se stala ČR členskou zemí mezinárodního svazu ISG (Internationale Shagya-arab Gesellschaft - Mezinárodní organizace svazů Shagya-araba). Jedním z předních osobností je pan Otto Dlabola, který pro chov českého Shagya-araba udělal (dělá) mnoho.

Specifika:

  Shagya-arab je pouze o 23 let "mladší", než anglický plnokrevník. Obě plemena mají stejný původ. Hřebci se vybírali orientální, klisny s převážně arabským výrazem. Přes relativně vysoký podíl krve arabského plnokrevníka se má od něho ve svém typu, velikosti a rámci znatelně lišit. Z toho důvodu se doporučuje ve IV. generaci maximálně 9 arabských plnokrevníků z 16 předků.  Chovným cílem je arabský kůň v mohutnějším rámci. Jeho temperament, charakter i zevnějšek má splňovat požadavky pro všechny druhy bežného jezdeckého sportu, včetně zápřahu.

Nejvýznamnější hřebčíny:

mezohegyes.jpgMezöhegyes - původní venkovský statek leží 70km severovýchodně od maďarského Segedína. Jeho zakladatel, Jószev Csekonics (1757 - 1824) byl mimořádně nadaný odborník v chovu koní. V roce 1793 zde bylo chováno 1000 klisen a celkový stav činil 4.388 koní. Maximum hřebčína bylo v roce 1810 - celkem 13.326 koní, z toho 4.018!! klisen. V prvních letech choval hřebčín koně arabského původu - posléze se hřebčín proslavil především chovem koní kmene Nonius. V roce 1876 bylo přikročeno k likvidaci arabského stáda - velkou část klisen a několik plemeníků převzal hřebčín v Bábolně a Radovci.

 

radovec.jpgRadovec - je jedním z největších evropských hřebčínů a leží ve východních Karpatech. Založení hřebčína bylo  výhradně pro vojenské účely - tzv. "divoký hřebčín", což bylo vlastně shromaždiště různých koní. Hřebci pobíhali volně ve stádě s klisnami, ty byly buďto již březí, nebo se sajícím hříbětem po boku. Takovíto koně byli pro jezdectvo nepoužitelní. V roce 1774  získal vedení hřebčína do rukou kapitán jízdy Joseph Cavaller, který je uváděn jako zakladatel hřebčína v Radovci a letopočet 1774 je oficiálním datem jeho vzniku. Volný stádový chov byl zrušen. Řada klisen z radoveckých stád založila své rodiny, které dodnes přežívají. Klisny nesou označení číslem a poznámkou "volný chov", jelikož jejich přesný původ z dob "divočiny" není známý.

   Po vypuknutí 1. světové války byl hřebčín donucen k evakuaci, opouštělo ho celkem 1.757 koní. Stáda překonávala obtížnou cestu horami Karpat pěšky, většina z nich prošla cestu v délce až 200km, aniž by v průběhu pochodu docházelo ke ztrátám. Koně byli umístěni téměř po celém Rakousku-uhersku. Dne 1.srpna 1919 byl hřebčín s konečnou platností rozpuštěn. Radovecká krev však zůstává základem chovu evropského arabského plemene - mimo jiné i státní hřebčín Topolčanky postavil svůj chov právě na podkladě radoveckých koní.

 

babolna.jpgBábolna - byl druhý z hřebčinců, na jehož založení se podílel  Jószev Csekonics. Původně sloužil něco jako Mezöhegyeská filiálka. V roce 1806 však dvorní válečná rada ve Vídni rozhodla o rozdělení hřebčínů a udělila hřebčínu v Bábolně samostatnost. Stalo se tak v době války, Rakousko bylo poraženo Napoleonem. 15. května 1809 byla Bábolna evakuována a koně (naštěstí včas) převezeni do  Mezöhegyese. Dne 19. června 1809 vtrhli do prázdného hřebčince Francouzi - a vzteklí, že je hřebčín opuštěný a bez koní, ho vypálili do základů.

Už ke konci roku 1806 přichází nová etapa hřebčína. Zvýšil se počet zaměstnanců i koní. Základem nové chovatelské činnosti tvořili klisny a hřebci z  Mezöhegyese. V roce 1816 přišlo radikální rozhodnutí - všechny klisny budou připouštěny pouze orientálními hřebci.

Hřebčín prošel několika dalšími útrapami - morovou nákazou, prašivinou, hřebčí nákazou, chřipkovou epidemií koní, další evakuací. Nadále však rozšiřoval chov, především importem orientálních hřebců, které dodnes známe jako zakladatele linií: Shagya, Koheilan, Dahoman, Siglavy Bagdady, O´Bajan. V Bábolně se rozvinula linie Gazal, Jussuf, Kemir, Hadban Kuhailan Zaid. Vrcholné slávy dosáhl hřebčín v letech 1932 - 1942 pod vedením velitele Tibora von Pettkó-Szandtnera. V té době prohlásil známý hipolog Dr. Gustav Rau: " Bůh nechť zachová Bábolnu, a to nejen pro Maďarsko, nejen pro Evropu, ale pro celý svět".

 

topolcianky.jpgTopolčianky - Štátný žrebčín v Topolčiankách byl zřízen 15.10.1921 a jeho prvotním úkolem byl chov anglických polokrevných koní a koní kmene Nonius. Později převzal zodpovědnost i za chov arabského polokrevníka, lipického koně  a hucula. Základem chovu Shagya-araba tvořilo 30 klisen, 23 dovezených z Radovce, ostatní z Bábolny a jiných míst. Ke stádu klisen byly posléze přidáni plemeníci. V Topolčiankách se nejlépe uplatnila linie Shagya, Koheilan, Siglavy Bagdady, Dahoman, Gazal. Působili zde také 3 hřebci polského chovu (Aghil Aga, arabský plnikrevník Rasim a Orestes). Ti přispěli v chovu svojí hnědou barvou, ovšem po 2 generacích jejich působení zaniklo.

Hřebčín v Topolčiankách byl za uplynulých 80 let několikrát přejmenováván. Od 1.3.1993 je nazýván Národný žrebčín Topolčianky.

 

Označování koní plemene Shagya-arab:

PRAVÁ STRANA:

idealshagya---prava-upr.gif

Pravé sedlo - pořadové číslo narozeného potomka po otci

 

 

 

 

 

 

 

 

 LEVÁ STRANA: 

idealshagya---leva-upr.gifLevé stehno - symbol označující příslušnost k plemeni

Levé sedlo - kmenový výžeh otce

 

 

 

 

 

 

 

KMENOVÉ VÝŽEHY:

siglavy-20bagdady-l.jpeg Siglavy Bagdady

 

shagya-l.jpegShagya

 

koheilan-l.jpegKoheilan

 

obajan-l.jpegO´Bajan

 

jussuf-l.jpegJussuf

 

kuhailan-20afas-l.jpegKuhailan Afas

 

hadban-l.jpegHadban

 

dahoman-l.jpegDahoman

 

gamil-20el-20kebir-l.jpegGamil El Kebir

 

gazal-l.jpegGazal

 

saklavi-20i-l.jpegSaklavi I

 

Linie hřebců:

Linie hřebců ovlivňující chov plemene Shagya Arab v České Republice:

  Jméno Původ Barva Rok nar. Rok importu Hřebčín
1  Shagya  db  běl. 1830  imp. 1836  Bábolna
2  Koheilan  db  běl. 1876  imp. 1885  Bábolna
3  Siglavy Bagdady  db  běl. 1895  imp. 1902  Bábolna
4  O'Bajan  db vr. 1880  imp. 1885  Bábolna
5  Gazlan - Gazal  db  běl. 1840  imp. 1882  Lipica
6 Mahmoud Mirza db hd. 1851 imp. 1866  Bábolna
7  Dahoman  db hd. 1846  imp. 1852  Bábolna
8  Hadban  db  běl. 1891  imp. 1897  Bábolna
9  Saklavi I  db  běl. 1886  - Egypt
10  Gamil El Kebir  db  ryz. 1870  imp. 1880  Egypt
11  Kuhailan Afas  db hd. 1930  imp. 1931  Gumniska
12 Sueyd db běl. 1850 imp. 1855 Egypt
13 Bairactar db běl. 1813 imp. 1817 Weil
14 Kemir ex Sven Hedin ox hd. 1905 imp. 1925 Bábolna
15 Mersuch db běl. 1898 imp. 1902 Bábolna

 ox: plnokrevný arabský kůň narozený mimo arabské země a Egypt

db: originální arabský kůň odchovaný uznanými beduínskými kmeny

Rodiny klisen:

Rodiny klisen ovlivňující chov plemene Shagya Arab v České Republice:

  Jméno Barva Rok narození Hřebčín
Rodina   1  40 Lady Sarah    A1/1 hd. 1850  z Anglie imp. 1855 do hřebčína Kisbér
Rodina   2  542 Magyár  běl. 1790 hřebčín hraběte Zsigmond Andrássy
Rodina   3  8 "Volný chov"  - 1806  sedmihradská klisna neznámého původu
Rodina   4 76 Bent El Arab db  běl. 1880  imp. 1885 do c.k. hřebčína V Bábolně
Rodina   5 190 Kiss db běl. 1887 imp. 1890 Radovec
Rodina    6  Milordka  běl. 1816  hřebčín knížete Romana Sanguzska Slawuta-Chrestowka
Rodina   7 885 Moldauerin/ 370 Moldauerin  - 1783  Bukovina - původ neznámý
Rodina   8  97 "Volný chov" vr. 1800 hřebčín Mezöhegyes - původ neznámý
Rodina   9 74 Tifle db  ryz. 1810  imp. 1816 do c.k. hřebčína V Bábolně
Rodina 10 Kadisza Mloda  - 1902  Mikolaj Lukasiewicz, Podhajczyki, Polsko
Rodina 11  592 Gratiosa/   131 Moldauerin  - 1783  c.k. hřebčín Mezöhegyes
Rodina 12  155 Barbarino IX / 162 Infantados hd. 1814  c.k. hřebčín Radovec
Rodina 13  163 Faride (Feridja) db  hd. 1828  imp. 1836 do c.k. hřebčína V Bábolně
Rodina 14 12 En Nasira db  běl.. 1899  imp. z Sýrie do Jugoslávie
Rodina 15 59 Siebenbürgerin běl. 1786 sedmihradská klisna neznámého původu
Rodina 16 30 Maria A1/1 hd. 1842 imp. 1853 Piber
Rodina 17 60 Adjuzedb  - 1876 imp. 1885 ze Sýrie do Bábolny
Rodina 18 265 SiebenBürgerin  - 1780 sedmihradská klisna zakoupená 1783
Rodina 19 216 Semrie db běl. 1896 imp. 1902 do Bábolny
Rodina 20 81 Kohaila db běl. 1891 imp. 1885 ze Sýrie do Bábolny
Rodina 21 759 Moldauerin  - 1804 Bukovina - moldavská klisna

 

arab1.jpg

 

 Zdroj:

Plemenná kniha čistokrevných koní Shagya-arab Česká republika - svazek I a II, autor Otto Dlabola.

Řád plemenné knihy sha-araba

www.shagyaarab.com